in gedachte reis je ook nu gewoon weer mee

Wintersport
via Bettendorf en Voggenzell/Prackenbach naar Treffen (Kärnten)
10 februari t/m 4 maart 2016

Foto's en ReisverslagReisverslag

Met de muis op een plaatje klikken om een grotere weergave te krijgen (op een aparte bladzijde).
Click on picture to get bigger picture (in a new page)

Foto's zijn ongeveer 10% van de orginele kwaliteit.


Vrijdag 4 maart 2016: Gereden: 422 km Weer: sneeuwbuien, regen met laatste stukje beetje zon ; gemiddeld +4°C
Na het ontbijt vertrokken uit Wallendorf. Tot noorden van Luxemburg grotendeels over sneeuwbedekte wegen. Toch nog iets aan de winterbanden gehad dit jaar. Daarna wegen wel nat maar niet glad. Even na 14.00 uur weer thuis aangekomen. Was weer een reis met een bijzondere afloop. Tot zover dit verslag; bedankt voor de belangstelling en tot de volgende reis.

This morning, after breakfast, departed from Wallendorf. To the North of Luxembourg largely on snow-covered roads. So at the end I had some profit from driving on winter tires. After the Luxemburg border it stopped snowing and the roads were wet but not slippery. Just after 2 pm arrived back home. Was another trip with a special ending. So far this report; Thanks for the interest and glad to see you here again on the next trip .

Donderdag 3 maart 2016: Gereden: 629 km Weer: af en toe zon, af en toe regen- en sneeuwbuien ; gemiddeld +4°C
Vanochtend eerst wat sneeuw van de auto moeten halen en toen via, grotendeels, snelwegen naar Wallendorf op de Duits-Luxemburgse grens gereden. Overnacht zoals zo vaak in Gasthof Am Häffchen (febr 16081). Hetzelfde Gasthof als waar wij, voor het laatst met z'n vieren, aan het eind van onze reis in juni 2013 hebben overnacht. Hier ook nog 2 foto's gemaakt tijdens die reis waar wij allen 4 op staan. Morgen terug naar Den Haag.

This morning first had to clean the car from (not too much) snow. After that, for the most part via highways, went to Wallendorf on the German-Luxembourg border to stay, as so often before, in Gasthof Am Häffchen. The same Gasthof where we, for the last time with the four of us, stayed the night at the end of our journey in June 2013 to Slovakia and Venice. To remember this trip 2 pictures made during that trip whit all four of us in. Tomorrow back to the Hague.


Gasthof Am Haffchen
febr16081
Juni 2013 Slowakije
juni 2013_01
Juni 2013 Duitsland
juni 2013_02

Woensdag 2 maart 2016: Gereden: 418 km Weer: t/m Tirol in Oostenijk overwegend zonnig; Bayern regen ; gemiddeld +10°C
Vanochtend na ontbijt met het koffertje etc. naar de auto gelopen. Die stond gelukkig nog keurig, onbeschadigd, op zijn plek. Op het moment dat ik wilde wegrijden werd ik gebeld door Yvonne Tesink, vrouw van mijn/onze beste vriend Arthur waarmee wij veel jaren in juni door Europa trokken met de auto. Arthur was gisterenavond rond 11 uur, op 69 jarige leeftijd, overleden. Hoewel hij al lang ernstig ziek was kwam zijn overlijden toch nog onverwacht snel. Dus heb mijn Italië/Frankrijk tour afgebroken en ben via de Brenner, Seefeld en Mittenwald (febr 16080) naar Bayern gereden en ga overnachten in Gasthof Zur Rast. Is niet helemaal de kortste route maar dan weet je wel wat je krijgt qua accomodatie etc. Waarschijnlijk morgen door naar Wallendorf (of Bettendorf) en dan vrijdagmiddag weer thuis. In ieder geval op tijd voor het bijwonen van het afscheid. Ruim 7 maanden na het overlijden van Els, de 2e die wegvalt van ons clubje. Het maakt het er allemaal niet gemakkelijker op.

This morning after breakfast walked to the car with my luggage. The car still was there neat, undamaged, in place. At the time I wanted to drive off I was called by Yvonne Tesink, wife of my/our best friend Arthur with which we have drove many years in June through Europe by car. Arthur died, yesterday evening around 11 pm at the age of 69. Although he was seriously ill for a long time, his death still came unexpectedly fast. So have my Italy/France tour broken off and went by the Brenner, Seefeld and Mittenwald to Bayern and will stay the night the Gasthof Zur Rast in Voggenzell. Is not quite the shortest route but then you know what you get in terms of accommodation etc. Probably tomorrow to Wallendorf (or Bettendorf) and then Friday afternoon back at home. In any case in time for saying goodbye and attending the burial. Over 7 months after the death of Els, the 2nd one deceased of our Club. It does not make things easier.


Watermolen Lesachtal
febr16080

Dinsdag 1 maart 2016: Gereden: 287 km Weer: overwegend zonnig ; gemiddeld +10°C
Vanochtend bij het opstaan regende het nog pijpenstelen maar na het ontbijt brak de zon door en de rest van de dag was overwegend zonnig. Ben in westelijke richting gereden. In het westen van Kärnten en Oost-Tirol was de afgelopen dagen veel sneeuw gevallen; vanaf Hermagor lag er een dik pak sneeuw tot in het dal. Met zon erop een mooi gezicht. Doorgereden naar naar Kötschach-Mauthen en toen door het mooie Lesachtal (febr16063/16064) verder naar Ost-Tirol. Een stukje verder de grens met Italië over en dan kom je dus in Zuid-Tirol. Heel raar, daar alleen sneeuw hoog op de bergen en de kunstsneeuwstroken op de pistes. Verder alles bruin. Ben doorgereden tot het plaatsje Bruneck. Geparkeerd net buiten het voetgangsgebied tegenover een kerk uit 1350 (febr16065). Aardig centrum met leuke winkelstraat (bijna alles dicht) en verschillende oude gebouwen (febr 16066/16067). Heel dominant zichtbaar als je Bruneck binnenrijdt is het Bisschoppelijk Kasteel uit 1250 (febr16068/16069). Het gerestaureerde kasteel kun je bezoeken behalve op een dinsdag. Het was nog redelijk vroeg en ik had een hotel geboekt op 3 km van Bruneck dus ben ik maar doorgereden naar het 30 km verder gelegen Brixen. Ook een heel leuk centrum, maar vooral een hele fraaie Dom. Op weg daar naar toe zie je eerst de oude toegangspoort van de stad uit 1388. De toren erop stamt uit 1459 (febr16070). Iets verder kom je op het Domplein met zowel de Dom uit de 10e eeuw op de voorgrond als de Aardsengel Michaelkerk uit de 9e eeuw daar net achter (febr 16071). Bij de Dom hoort een kruisgang, eveneens uit de 10e eeuw (febr 1607/16073). In de Dom een prachtig koor met orgel (febr 16074) en hoofdaltaar (febr 16075). Er is ook nog een Hofburg (nu Museum) met een plein dat aansluit op het plein met de Dom (febr 16076). Ook vele leuke kleine straatjes met voornamelijk horeca. Vervolgens teruggereden naar San Lorenzo di Sebato en daar de, reeds gereserveerde, kamer genomen in Gasthof Traube (febr 16077 t/m 16079). Kamer is op 3e etage en het is een oud gebouw dus de klim per etage is flink. Nou ja, houdt de conditie op peil. Minpunt is dat je wel openbaar gratis kunt parkeren maar maximaal een uur van 08.00 tot 19.00 uur. Daarbuiten is er een, onbeheerd, parkeerterrein op 300 meter afstand in iets dat op een busstation lijkt. Programma ga ik wel aanpassen denk ik. Er komt weer een lagedruk gebied met veel regen/sneeuw aan vanuit het zuiden. Morgen zou nog aardig moeten zijn, maar daarna weer verschillende dagen regen of sneeuw. Dus misschien ga ik hier morgen nog wat dingen bekijken en trek dan in noordelijke richting (via vertrouwde adres in de Brenner). Kijk daarna wel verder. O ja, ook vandaag in Oostenrijk de tank nog volgegooid tegen € 0,975 per liter (Euro95). Dat is toch wel weer eens leuk.

This morning when getting up it rained cast and dogs but after breakfast the sun broke through and the rest of the day was mostly sunny. Drove in a westerly direction. In the West of Kärnten and East Tyrol the last few days a lot of snow had fallen; from the city of Hermagor snow was down in the Valley. With Sun out a pretty site. Drove to to Kötschach-Mauthen and then by the beautiful Lesachtal (febr16063/16064) further to Ost-Tirol. A little further crossed the border with Italy and then you come in South Tyrol. Very weird, from there only snow high on the mountains and trails with artificial snow strips on the slopes. Everything else Brown. Drove to the town of Bruneck. Parked just outside the pedestriansarea in front of a church dating from 1350. Nice area with nice shopping street (almost anything closed) and several old buildings. Very dominant visible as you enter this town is the Bishop's Castle from 1250. The restored Castle you can visit except on a Tuesday (so also closed). It was still pretty early when I left Bruneck and as I had booked a hotel 3 km from Bruneck, I decided to go on and visit de city of Brixen only 30 km further away. Also a very nice center to visit, but mainattraction is the beautiful Dom. On the way there you see first the ancient gateway of the city from 1388. The Tower out dates back to 1459. A little further you come to the Cathedral square with both the Dom from the 10th century as the Archangel Michael Church from the 9th century just behind the Dom. The Dom has a cloister, also from the 10th century. In the Dom a beautiful choir with organ and main altar. There is also a Hofburg (now Museum) with a square that fits into the square with the Dom. Also many nice little streets with mainly restaurants, bars and so on. After Brixen drove back to San Lorenzo di Sebato to Gasthof Traube, where I had a reservation. Room is on 3rd floor and it's an old building so the climb per floor is very much. Well, keeps me in shape. Downside is that you can park free public but up to an hour from 08:00 to 19:00. Beyond there is a car park 300 metres away, unattended, in something that seems like a bus station. Think my travelplans will change. A low pressure area with a lot of rain/snow comming in from the South. Tomorrow the weather should still be nice, but Thursday again several days of rain and/or snow. Sp, perhaps, visiting some more towns around here but than Northbound (Brenner).


Watermolen Lesachtal
febr16063
bord Lesachtal
febr16064
Kerk uit 1350 in Bruneck
febr16065
Facade in winkelstraat Bruneck
febr16066
Facade Huis Sternbach Bruneck
febr16067
Bisschoppelijk Kasteel in Bruneck
febr16068
toegang kasteel
febr16069
Unterrainer Tor uit 1388 in Brixen
febr16070
Domplein met Dom en de Aardsengel Michaelkerk uit begin 900
febr16071
Kruisgang Dom Brixenuit de 10e eeuw
febr16072
Kruisgang Dom Brixen
febr16073
Orgel en Koor Dom Brixen
febr16074
Hoofdaltaar Dom Brixen
febr16075
Hofburgplein Brixen
febr16076
Gasthof Traube in St. Lorenzen
febr16077
Kamer in Gasthof Traube op 3e etage
febr16078
Ontbijtruimte Gasthof Traube
febr16079

Maandag 29 februari 2016: Gereden: 74 km Weer: ochtend hevige regen, middag zwaar bewolkt maar droog +7°C
Vanochtend met hevige regen uit Treffen vertrokken en naar Unterbergen gereden waar ik overnacht in Gasthof zur Post (febr16061). Na drankje een rondje gelopen en zag daarbij al bij verschillende huizen paasdecoraties (febr16062). Ga vanmiddag nog even nadenken wat het plan voor morgen wordt. Het weer aan de zuidkant van de Alpen zou wat opknappen, terwijl het aan de noordkant weer heftig gaat regenen.

This morning left the hotel in Treffen with heavy rain and drove to Unterbergen where I stay this night at the Gasthof zur Post. After a drink and ( a little) unpacking made a walk and saw at different homes already Easter decorations. This afternoon trying to figure out what the plan is for tomorrow. The weather on the South side of the Alps should get a little better, while on the north side the forecast says heavy rainfall.


Gasthof zur Post Unterbergen
febr16061
Paasdecoraties bij huizen in Ferlach
febr16062

Zondag 28 februari 2016: Gereden: 30 km Weer: lichte sneeuwval en mist op de berg regen in het dal: dal +4°C: berg: -2°C
Vanochtend eerst afgerekend onder het wakend oog van de nieuwe cheffin (febr16058) omdat Friedl en Gina vanmiddag naar Wenen vertrekken en pas morgenmiddag weer terug zijn. Daarna naar de Gerlitzen; slecht ski weer maar ja moest toch even afscheid gaan nemen van de hellingen en de medewerk(st)ers van de Neugartenstüberl. Zoals verwacht dichte mist (febr16059) op de hellingen. Na afscheid van de bemanning van de Neugartenstüberl met sneeuwval terug naar het dal (febr 16060). In Treffen afscheid genomen van Friedl en Gina; morgen blijf ik een nachtje in Unterbergen bij de fam. Kramer. Wat daarna, weet ik nog niet. Het weer op de geplande routes is niet goed; veel regen volgens de verwachtingen. Tevens gaat het gezondheidstechnisch niet helemaal opimaal, dus misschien verstandiger er geen hele lange terugreis van te maken. Wordt dus een verrassing.

First settled my hotelbill this morning, under the watchful eye of the new chief, because this afternoon Friedl & Gina leave for Vienna and will be back tomorrow late afternoon. Then drove to the Gerlitzen; bad ski weather but did have to say goodbye to the slopes and the team of the Neugartenstüberl. As expected dense fog on the slopes. After saying goodbye to the crew of the Neugartenstüberl with fresh snow falling from the sky back to the Valley. In Treffen said goodbye to Friedl and Gina; tomorrow I stay a night in Unterbergen at the fam. Kramer. What then, I don't know yet. The weather on the planned routes is not good; lots of rain according to the expectations. Also it is not quite 100% with my health, so it might be wiser no to make a really long return trip. So, how I'm driving back to The Haque will be a surprise.


Lena toekomstige cheffin van de Kuchler Wirt
febr16058
Mistig op de Gerlitzen
febr16059
afscheid van de Neugartenstüberl
febr16060

Zaterdag 27 februari 2016: Gereden: 30 km Weer: deels bewolkt, deels wat zon, deels lichte sneeuwval: dal +5°C: berg: -5°C
Vandaag weer wezen skiën op de Gerlitzen. Door de sneeuwval van gisteren alle bomen weer mooi wit (febr 16056). In het dal was het zwaar bewolkt maar op de bergtop scheen toch regelmatig de zon. Tijdens pauze op het terras van de Neugartenstüberl begon het licht te sneeuwen terwijl tegelijktijd de zon scheen (febr 16057). Is eigenlijk de hele middag zo door gegaan. Morgen toch waarschijnlijk laatste skidag, denk ik maar helemaal zeker is dat nog niet.

Today being skiing on the Gerlitzen. By the snowfall of yesterday all trees turned beautiful white. In the Valley it was overcast but the Sun was shining on the top of the mountain regularly. Having a break on the terrace of the Neugartenstüberl it started to snow very light while at the same time, the Sun was shining. That went all most of the afternoon. Tomorrow probably last ski day I guess, but not yet quite sure.


Winterlandschap Gerlitzen
febr16056
Sneeuw en zon tegelijk
febr16057

Vrijdag 26 februari 2016: Gereden: 144 km Weer: ochtend sneeuwen, middag half bewolkt, einde middag zon: gemiddeld rond de 4°C
Het sneeuwde vanochtend en op de webcams van de Gerlitzen was duidelijk te zien dat er van het midden tot de top dichte mist was. Dus niet wezen skiën maar een rondje gereden. Eerst langs de zuidoever van de Wörthersee; even gestopt in Maria Wörth, een schiereiland in de Wörthersee met daarop o.a. de kleinere Winterkerk uit 1155 (febr 16046) en Pfarr- en vroegere Stiftskirche (febr 16047) uit oorsponkelijk 894. In de laatste kerk een hoofdaltaar uit 1658 met daarin een standbeeld uit 1460 daarin opgenomen. Hier maar even 2 kaarsjes (febr 16049) voor Els opgestoken. Vervolgens door naar het Bodental; daar een stuk gewandeld naar de Bodenbauer. Onderweg zijn, zelfs als er geen blauwe lucht is, vele mooie plekjes ( febr 16050 t/m 16054). Daarna op terugweg nog even een bezoek gebracht aan Elke (waar Els het altjd goed mee kon vinden). Zij had een hele mooie kaars, met zijvleugel, laten maken ter nagedachtenis van Els (febr 16055). Heel mooi en erg ontroerend. Daarna weer terug naar Treffen. Daar bleek dat de chef dacht dat ik dinsdag zou vertrekken. Misverstand over sluitingsdatum dus. Maar even kijken of het toch maandag of alsnog dinsdag wordt.

It snowed this morning and on the webcams of the Gerlitzen was plain to see that there was dense fog from the middle to the top. So not being skiing but made a little tour by car. First along the South Bank of the Wörthersee; stopped in Maria Wörth, a peninsula in Lake Wörth including the smaller Winter church dating from 1155 and Pfarr-and former Stiftskirche from originally 894. In the last church a main altar from 1658 containing a statue from 1460 therein. Lit 2 candles for Els. Then to the Bodental; a walk to the Bodenbauer. Walking overthere, even if there is no blue sky, shows many beautiful places. Then on the way back visited Elke (Els had a good relationship with her). Elke gave me a beautiful candle, with side wing, she had having made in memory of Els. Very beautiful and very moving. Then again back to Treffen. There it turned out that the chef thought I would leave Tuesday. Misunderstanding about closing date of the Hotel. Depending on the weather I will leave Monday or Tuesday.


Winterkerk Maria Wörth
febr16046
Pfarr en vroegere Stiftskirche Maria Wörth
febr16047
Hoofdaltaar Pfarrkerk Maria Wörth
febr16048
2 kaarsjes voor Els
febr16049
Bodental
febr16050
Meerauge Bodental
febr16051
Meerauge Bodental
febr16052
Bodental
febr16053
Bodental
febr16054
Herdenkingskaars Els
febr16055

Donderdag 25 februari 2016: Gereden: 32 km Weer: zon met af en toe sluierbewolking; op bergtop veel wind; Temp.: dal: +7°C berg:-3°C
Vandaag naar de Gerlitzen. Pistes erg hard en zelfs, voor het eerst dit seizoen, een paar stukken met ijs gezien. Tegen het middaguur naar de Neugartenstüberl om Hans (febr16041), de chef van die tent, te feliciteren met zijn 54e verjaardag. Maar door het mooie weer was het behoorlijk druk (febr16042) dus erg veel tijd was er niet. Nog wat wezen skiën na de pauze; inmiddels was de sluierbewolking vrijwel geheel verdwenen (febr 16043 t/m 16045); daarna weer terug naar de Neugartenstüberl waar de baas inmiddels meer tijd had; dus gezellig nog wat gedronken op terras. Daarna weer terug naar Treffen; uitnodiging om vanavond mee te feesten (lees zuipen) heb ik maar afgeslagen; nog geen trek in.

Today to the Gerlitzen. Slopes very hard and even, for the first time this season, a few pieces with ice. By late in the forenoon to the Neugartenstüberl to congratulate Hans, the owner of the Stüberl, on his 54th birthday. But because of the nice weather it was pretty busy, so not much time to celebrate. After the break made again a couple of rounds on the ski's. Meantime, the veil cloud cover almost completely disappeared; then again back to the Neugartenstüberl where the boss now had more time; so celebrated his birthday with a couple of drinks. Then went back to my hotel.


Hans is jarig maar aan het werk
febr16041
Neugartenstüberl gezellig druk buiten
febr16042
Gipfelbahn met blauwe lucht
febr16043
Gipfelbahn met blauwe lucht
febr16044
sluierbewolking grotendeels weg
febr16045

Woensdag 24 februari 2016: Gereden: 110 km Weer: zon; Temp.: dal: +7°C berg:-4°C
Vandaag op de Turracher Höhe wezen skiën. Mooi groter skigebied (febr16035 t/m 16039). Dus weer eens iets anders. Kwam ook een beetje omdat op de Gerlitzen vandaag schoolwedstrijden waren met ruim 400 scholieren. Mooie aanleiding ergens anders heen te gaan dus. Mooi weer. Volop zon en niet al teveel wind. Pistes waren wel erg hard, dus dat was weer even wennen. Grootste gedeelte van het skigebied rondgeweest en daarna pas een pauze genomen (febr16040). Redelijk op tijd weer terug in Treffen. Morgen is Hans van de Neugartenstüberl jarig, dus min of meer verplicht naar de Gerlitzen.

Today went skiing on the Turracher Höhe. Beautiful larger ski area. So something else. But also because at the Gerlitzen today school ski competitions were going on with over 400 students. Nice weather. Plenty of Sun and not too much wind. Slopes were very hard; took a lot of energy getting used to that again. Took a break after I had skied most of the slopes. Reasonably on time back in the hotel in Treffen. Tomorrow is Hans of the Neugartenstüberl's birthday, so more or less obliged to be at the Gerlitzen.


Skigebied Turracher Höhe
febr16035
Skigebied Turracher Höhe
febr16036
Skigebied Turracher Höhe
febr16037
Skigebied Turracher Höhe
febr16038
Skigebied Turracher Höhe
febr16039
Pauze bij de Edelweissalmhütte Turracher Höhe
febr16040

Dinsdag 23 februari 2016: Gereden: 32 km Weer: mist op bergtop en miezelsneeuw in dal; Temp.: dal: +4°C berg:0°C
Gisterenavond met Friedl, Gina en Lena (febr16032 &16033) uit eten geweest in Gasthof Linder in Afritz am See. Ook vandaag weer naar de Gerlitzen gegaan; erg mistig op de top en wat lager minimale sneeuwval (kleine sneeuwkristalletjes). Pistes redelijk goed, alleen de zuidhellingen waren hier en daar wat erg zacht -papperig- (febr 16034). Middagpauze in de Neugartenstüberl en ook aan het eind van de middag daar nog wat gedronken. Vanavond gewoon in het Gasthof eten en drinken. Zou nog gaan sneeuwen vannacht maar denk dat dat niet veel zal voorstellen. Weersverwachting voor morgen is bijzonder variabel.

Yesterday evening with Friedl, Gina and Lena for dinner to Gasthof Linder in Afritz am See. Today went skiing at the Gerlitzen; very foggy at the top and a little lower minimal snowfall (small snow crystals). Runs pretty good, only the southern slopes were very soft here and there-mushy-. Lunch break in the Neugartenstüberl and also at the end of the afternoon had a drink overthere. Tonight in my hotel for food and drinks. Predicted was some snow for this night but I think that will be hardly anything. Weather forecast for tomorrow is particularly variable. So wait and see. .


eten in Gasthof Linder
febr16032
eten in Gasthof Linder
febr16033
Pollingerafdaling erg zacht
febr16034

Maandag 22 februari 2016: Gereden: 32 km Weer: zon met hier en daar een klein wolkje; Temp.: dal: +1°C berg:+7°C
Vandaag weer naar de Gerlitzen gegaan; was wel druk maar niet overdreven. Alleen temperatuur was op de bergtop +7c met vrijwel geen wind. Dat lijkt heel lekker maar is het niet. Veel te warm voor in zo'n dik skipak. Hogere pistes aan de zonzijde werden erg papperig. Iets lager en aan de schaduwkant geen last van omdat de temp. in het dal rond het vriespunt bleef hangen. Nog wel tijdje in de zon gezeten bij de Neugartenstüberl en toen maar rustig aan weer op terugreis gegaan. Vanavond uit eten bij Gasthof Linder In Afritz am See. Voor morgen wordt er weer sneeuwval verwacht (moet het wel een stuk kouder worden en er wolken komen).

Today again skiing at the Gerlitzen; was busy but not overly. Only temperature was on the mountaintop + 7 c with virtually no wind. That looks very nice but it is not. Way too hot for beeing dressed in such a thick ski suit. Higher slopes on the sunny side were very mushy. Slightly lower and at the shade sides the slopes were OK because the temerature in the Valley stayed around the freezing point. Spent some time in the Sun at at the Neugartenstüberl and then returned to the hotel. Diner tonight at Gasthof Linder In Afritz am See. Weather forecast for tomorrow:snowfall expected (but than it should be a lot colder and clouds should come in also).


Klösterle dal helling
febr16031

Zondag 21 februari 2016: Gereden: 203 km Weer: zon met hier en daar een klein wolkje; Temp.: dal: +6 tot +14°C
Vandaag niet naar de Gerlitzen gegaan; veel te mooi weer en waarschijnlijk nog drukker dan gisteren. Dus maar een stukje gaan rijden. Eerst langs de Ossiachersee naar Feldkirchen en St.Veit en vervolgens even wezen kijken bij het kasteel Hochosterwitz (febr16029 en 16030). Verder dan de poort kom je niet want het kasteel is in de winter gesloten. Daarna via Eisenkappel en Ferlach naar het Bodental gereden. Helaas was ook dat al overbelast. Geen parkeerplaats te vinden. Dus gelijk weer terug; in Unterbergen nog even wat gedronken bij de Fam. Kramer en daarna weer terug naar Treffen. Vanavond eten in het Gegenthalerhof 300 meter verder. Kan de auto dus laten staan. Morgen weer naar de Gerlitzen. Weer zou fraai moeten zijn; drukte ook maar niet zo erg als in het weekend.

Did not go to the Gerlitzen today; weather was much too good again and therefore on the mountain probably even busier than yesterday. So took the car and made a roundtrip. First along the Ossiachersee to Feldkirchen and St. Veit and, a little bit further, looked at the Castle Hochosterwitz. You can only look at the entrencegate because the castle is closed during winter. Then driven via Eisenkappel and Ferlach to the Bodental. Unfortunately also the Bodental was completely overloaded. No parkingplace to be found. So went back to Unterbergen were I had a drink with the fam. Kramer. From there back to Treffen. Tonight diner in the Gegenthalerhof 300 meters away. The car can stay in the carport of the hotel. Tomorrow again to the Gerlitzen. Weather would be nice; will be very busy again but not as bad as in the weekend.


Kasteel Hochosterwitz
febr16029
Eerste toegangspoorten Hochosterwitz
febr16030

Zaterdag 20 februari 2016: Gereden: 32 km Weer: zon met hier en daar een klein wolkje / zon Temp.: dal: +1°C berg:-4 °C
Vanochtend weer naar de Gerlitzen. Zoals wel een beetje te verwachten viel was het vreselijk, om niet te zeggen belachelijk, druk (febr16026) mede door het mooie weer (febr16027). Op de pistes was nauwelijks plek om normaal te kunnen skiën, met als gevolg heel veel ongelukken. Alleen op Neugartenafdaling al 3 x de reddingshelicopter zien dalen om een gewonde op te halen. Uiteraard moest je voor het nuttige van een maaltijd ook ruim de tijd nemen. In de Neugartenstüberl was de wachttijd voor een Wiener Schnitzel rond de 40 minuten (febr16028). Gelukkig had ik alleen een paar keer een "spritzer" besteld en die kreeg ik, mede dankzij voorkeursbehandeling, toch redelijk snel. Had het rond 14.30 uur wel gezien met de stress op de berg en dus maar lekker terug gegaan naar het Gasthof in Treffen.

This morning again to the Gerlitzen. As is to be expected with this kind of weather and also at the weekend, it was very busy, better say it was ridiculous busy. On the slopes was hardly place for normal skiing, resulting in lots of accidents. Only on the Neugartenslope I saw already 3 x the rescue helicopter to retrieve a wounded. Of course also getting a meal would take ample time. In the Neugartenstüberl the waiting time for a Wiener Schnitzel was around 40 minutes. Fortunately, I only ordered a couple of times a "spritzer" and that I got, thanks to preferential treatment, yet reasonably fast. Around 2:30 pm I did not want to stay any longer with the crowds on the mountain and left gettig back to the Gasthof in Treffen.


wachtrijen bij Klösterlelift
febr16026
Sneeuwlandschap op de alm
febr16027
Neugartenstüberl overlopen door gasten
febr16028

Vrijdag 19 februari 2016: Gereden: 32 km Weer: zwaar bewolkt / zon Temp.: dal: +3°C berg:-4 °C
Vanochtend eerst even getankt. Helaas was de benzine hier weer boven de € 1,-- per liter, een paar dagen gelden nog € 0,989. Maar goed met € 1,025 is ook te leven. Daarna weer naar Klösterle gereden. Weersverwachting voor vadaag was half bewolkt met wat zon. In de loop van de middag toename bewolking en misschien in de avond hele lichte sneeuwval. Toen ik om 10.00 uur met de Klösterlelift naar boven ging sneeuwde het al behoorlijk en het is niet meer opgehouden met flink te sneeuwen. Wel heel fijne pistes om op te skiën.Stevige ondergrond van kunstsneeuw en daarop een laagje van zo'n 5 cm verse sneeuw maar wel heel vaste (griffige) sneeuw. Dus best nog flink wat afdalingen gedaan en uiteindelijk als een sneeuwmannetje (febr16025) pauze gehouden in de Neugartenstüberl om ook weer even alles droog te kunnen krijgen. Morgen wordt het beter volgens de weersverwachting. Maar dat heb ik al eerder gehoord. Wij zien wel.

First this morning to the local fuelstation. Unfortunately, the gasoline price went back above the € 1,00 per liter, a few days ago it was € 0.989. But can live with the fact that the price this morning was € 1.025. Then again to Klösterle. Weather forecast for today was partly cloudy with some Sun. In the course of the afternoon increase in cloud cover and maybe in the evening very light snowfall. When I went at 10 am with the Klösterlelift to top of the Gerlitzen it snowed firmly and that went on all day long. But very fine slopes to skiing. Solid surface of artificial snow and a layer of about 5 cm fresh snow but very solid snow. So skied a lot of slopes and eventually, looking like a snowman, had a stop in the Neugartenstüberl, also get everything dry again. Tomorrow, according to the weather forecast, the weather should be better. But I have heard that before. We will wait and see.


Sneeuwmannetje bij de Neugartenstüberl
febr16025

Donderdag 18 februari 2016: Gereden: 32 km Weer: zwaar bewolkt / zon Temp.: dal: +3°C berg:-4 °C
Een rare dag vandaag. Vandaag viert Friedl, de chef van Kuchler Wirt, zijn verjaardag. Precies op deze dag kwamen Els en ik 4 jaar geleden hier aan voor onze wintersport maar moesten na het feliciteren gelijk weer vertrekken omdat het met Els haar moeder erg slecht ging. Op (snelle) terugreis hoorden wij ter hoogte van Frankfurt dat zij inmiddels overleden was. Vanmorgen dus met een dubbel gevoel vertrokken naar Klösterlelift. De zon begon al enigzins door de wolken te komen (febr16022). Op het middenstation van de Klösterlelift de, alweer grotere, familie Duck opgenomen (febr16023). Op de bergtop was het al redelijk zonnig (febr16024) en het skiën op vaste natuursneeuw is ook heel prettig. Op tijd weer terug naar Treffen waar een uitnodiging stond voor koffie met taart (nou die taart laat ik wel staan). Zien wel wat de avond verder brengt.

A strange day today. Today celebrates the Chief of Gasthof Kuchler Wirt, Friedl, his birthday. Exactly on this day, Els and I arrived here 4 years ago for our winter sports but had to leave right after congratulating Friedl with his birthday because the condition of the mother of Els was critical. On our (fast) return journey we heard at Frankfurt that she already was deceased. So this morning with a double berth feeling left for Klösterlelift. The sun already started to come through the clouds. On the middle station of the Klösterlelift, made a picture of the, again larger, family Duck. On the mountain top it was already reasonably sunny and the skiing on hard natural snow is also very pleasant. Back in time in the hotel because I was invited for a coffee with cake (well the cakepart is not for me). See what the evening brings further.


Sneeuw in Treffen
febr16022
Gasthof zur Post Unterbergen
febr16023
Gasthof zur Post Unterbergen
febr16024

Woensdag 17 februari 2016: Gereden: 94 km Weer: sneeuwval Temp.: dal: +1°C berg:-4 °C
Vanmorgen vroeg was de wereld ineens ook in het dal wit (febr16020). Bleef stevig doorsneeuwen en ben dus maar niet gaan skiën. Eerst even bezig geweest met, vast voor een deel samenstellen van de mogelijke terugreis (westvariant) en daarna met de auto naar Unterbergen gereden om bij de fam. Kramer op bezoek te gaan en de Haagse Hopjes af te leveren die buurvrouw Henny had meegegeven. Wellicht komen Karla en Günther Kramer eind april naar Nederland voor een bezoek aan de Keukenhof, Amsterdam en zo. Weer teruggereden in de loop van de middag. Morgen zou het weer wat zonniger moeten wezen. Dus even afwachten nog.

Early this morning the world was, also in the Valley, suddenly white. Remained snowing firmly so did not go skiing. Spent first some time trying to figure out a part of the possible return trip (Western variant). After that drove to Unterbergen to visit the fam. Kramer and deliver the "Haagse Hopjes"(candy) that neighbor Henny had given me to bring to them. Karla and Günther Kramer may come to Netherlands by the end of april and visit the Keukenhof, Amsterdam and so on. Drove back to Treffen in the afternoon. Tomorrow the weather should become more sunny. So wait and see.


Sneeuw in Treffen
febr16020
Gasthof zur Post Unterbergen
febr16021

Dinsdag 16 februari 2016: Gereden: 9 km Weer: zwaar bewolkt Temp.: dal: +3°C berg:-4 °C
Ook vanochtend in Annenheim met de gondel de berg op. Opmerkelijk was dat ik op de bovenste parkeerplaats de auto kwijt kon (febr16018). Had waarschuwing moeten zijn. Toen ik met de gondel naar boven ging zag ik al meer mensen naar beneden gaan dan naar boven. Hoewel het wel droog was, was er wel ruim 10 cm sneeuw gevallen. Met als gevolg veel sneeuwhopen op de pistes. Maar grootste probleem was dat je de helft van alle afdalingen geen hand voor ogen zag door de mist. En door die mist werd je ook nog eens behoorlijk nat. Dus, met veel moeite bijna alle hellingen 1x gedaan en daarna in de Neugartestüberl zitten drinken met de baas. Duidelijk geen ski omstandigheden voor mij (Els zou het op het bergstation gelijk al hebben gezien en was rechtstreeks naar de Stüberl gegaan). Redelijk op tijd weer terug in Treffen. Nog even wat wijn gehaald bij de lokale Spar en afwachten wat het weer morgen gaat doen. Maar zou wel eens hetzelfde laken een pak kunnen zijn.

Also this morning in Annenheim with the gondola up the mountain. Noteworthy was that I could park the car on parking #1. Should have been a warning. When I went with the cable car to the top, I saw more people going down than up. Although it was dry now, more than 10 cm of snow had fallen. As a result, many snow drifts on the slopes. But the main problem was that you could not see anything because of the fog. And because of that fog you also got rather wet. So, with a lot of trouble, I almost skied all slopes 1 x and afterwards went in the Neugartestüberl having a drink with the boss. Obviously no ski conditions for me (Els would have seen it right away on the mountain station and would have gone directly to the Stüberl). Reasonably on time back in Treffen. Bought some wine from the local SPAR and wait and see what the weather is going to be like tomorrow. But could well be the same as today.


Parkeerplaats 1 in Annenheim
febr16018

Maandag 15 februari 2016: Gereden: 9 km Weer: zwaar bewolkt Temp.: dal: +3°C berg:-4 °C
Vanochtend in Annenheim met de gondel de berg op. Drukte viel erg mee (febr16017). Zwaar bewolkt in het dal en boven de bergen. Er tussenin, op de pistes, vrijwel overal helder. Weinig tot geen wind en later op de middag nog een voorzichtig zonnetje; uitstekende pistes. Dus, met een pauze in de Neugartenstüberl, tot 16.00 uur volgehouden. Daarna terug naar het hotel; vanavond weer naar Gasthof Linder in Afritz am See, voor het diner.

This morning in Annenheim with the gondola up the mountain. Quiet day today on the "Kanzelhöhe". Variable cloudiness in the Valley and over the mountains. In between, on the slopes, virtually anywhere bright. Little to no wind and excellent slopes. So, with a break in the Neugartenstüberl, until 4.00 PM sustained. Then back to the hotel; again tonight to Gasthof Linder in Afritz am See, for dinner.

.


Kanzelhoehe Gerlitzen
febr16017

Zondag 14 februari 2016: Gereden: 32 km Weer: zwaar bewolkt/sneeuwval Temp.: dal: +0°C berg:-4 °C
Vanochtend auto keurig schoon in de carpoort (febr16014), maar dat was hij op het parkeerterrein ook geweest omdat het niet gesneeuwd had vannacht. Vervolgens naar Klösterleliften gereden. Zwaar bewolkt en eenmaal op de bergtop aangekomen hing er een behoorlijke mist (wolk) en sneeuwde het zachtjes. Pistes waren nu wel perfect. Aantal rondjes geskiëd, o.a. de Birkenhofpiste met fraai gezicht op de Ossiachersee (febr16015) en rond 12.30 uur naar Neugartestüberl. Terwijl ik daar zat begon het steeds heviger te sneeuwen (febr16016). Dus maar besloten terug te gaan naar de auto want 7,6 km "Tiefschnee" skiën is niet echt mijn ding. In het dal sneeuwt het ook maar het blijft niet echt liggen. Vanavond elders wezen eten, namelijk bij Gasthof Linder in Afritz.

Clean car this morning in the carport (febr16014), but that would have been the same in the car park because it did not snow last night. Then drove to the Klösterleliften. Very cloudy and arriving on the mountaintop there was a decent mist (clouds) overthere and it snowed gently. Skiëd a number of slopes, including the Birkenhofpiste with a beautiful view of the Lake Ossiach and around 12:30 pm went to the Neugartestüberl. As I sat there it started snowing very much. So I decided to go back to the car because 7.6 km "Deep snow" skiing is not really my thing. It is now snowing in the Valley also, but it does not stay. Tonight have diner somewhere else. Think it will be at Gasthof Linder in Afritz.

.


auto in carpoort
febr16014
Birkenhofpiste met Ossiachersee
febr16015
steeds meer sneeuwval
febr16016

Zaterdag 13 februari 2016: Gereden: 32 km Weer: zon Temp.: dal: +2°C berg:-4 °C
Vanochtend eerst even de auto sneeuwvrij maken (febr16012). Is wel weer even wennen. Vooraan mag ik hem in de carpoort van het hotel zetten dus dan blijft de auto sneeuwvrij. Daarna naar de Klösterleliften gereden om te gaan skiën op de Gerlitzen. Ook weer wennen aan de drukte (febr16013), zowel op de pistes als bij de Neugartenstüberl. Hele dag mooi zonnig weer. Pistes minder dan in december. Sneeuw genoeg maar dat worden allemaal hopen met daar tussen in keiharde sneeuw of ijs.

This morning, for the first time this winter, had to get the snow of the car. Not used to it any more. From now on I can put the car in the carport next to the hotel. That way it stays snowfree. Then drove to the Klösterleliften for the first skiing on the Gerlitzen. Also over there rather busy, both on the slopes and at the Neugartenstüberl. Beautiful sunny weather all day. Slopes less than in december. Lots of snow drift with in between rock-hard snow or ice.


auto ondergesneeuwd
febr16012
Klösterle dal lift
febr16013

Vrijdag 12 februari 2016: Gereden: 456 km Weer: tot Kärnten in de zon, daarna zwaar bewolkt met een enkel dwarrelend sneeuwvlokje. Temp.: -4 tot +4,0°C
Vanochtend rond 09.30 uur uit Voggenzell vertrokken. Door het Bayrische Wald met zon en nevel (febr16009) op weg naar Passau. Vandaar, in de zon, langs de Donau (febr16010) tot het plaatsje Kasten. Daar de benzintank gevuld tegen € 1,019 per liter. Klein stukje snelweg gereden om de plaats Wels heen en vervolgens weer binnendoor o.a. over de Pyhrnpas (febr16011). Tot de grens van Kärnten steeds in de zon gereden. In Kärnten nam de bewolking snel toe en het laatste stuk dwarrelde er zelfs wat sneeuwvlokjes naar beneden. Even voor half 5 aangekomen op de eindbestemming Gasthof KuchlerWirt in Treffen. Helaas zijn de weersverwachtingen voor de komende week niet erg goed.Lichte sneeuwval en weinig zon. Nu maar hopen dat ze ook hier het weer niet goed voorspellen kunnen.

This morning left around 09.30 AM the Gasthof (hotel) Zur Rast in Voggenzell (Bavaria). Drove through the Bavarian Forrest with Sun and Galaxy on the way to Passau. From there, in the Sun, went along the Danube to the town of Kasten. There filled the fueltank at € 1.019 per litre. A little further drove 20 km Highway to avoid the town of Welsh and some others. After that inner roads over the Pyhrnpas. Up to the border of Kärnten always driving in the Sun. In Kärnten the clouds came in rapidly and on the last part of the trip even some snow flakes came down. Just before half 5 arrived at the final destination in Gasthof KuchlerWirt. Unfortunately, the weather forecast for the next week is not very good. Light snowfall and little sun. Now let's hope that weatherforecast is also not good, as most times in Holland.


weg door Bayrische Wald
febr16009
Kerkje langs de Donau
febr16010
Pyhrnpas
febr16011

Donderdag 11 februari 2016: Gereden: 617 km Weer: overwegend droog, hier en daar spatje regen of sneeuwvlok. Zelfs wat zon gezien; temp. rond de 3,0°C
Vanochtend om 09.45 uur vertrokken uit Bettendorf (febr16006). Vlak voor de Duitse grens de benzintank nog even gevuld tegen € 1,02 per liter. Stukje verder de snelweg in oostelijke richting. Halverwege nog een kopje koffie gedronken (febr16007). Rond 16.45 uur aangekomen in Voggenzell bij Gasthof Zur Rast, waar "onze" (bijna) vaste kamer nu in gebruik is als "Gästeraum" (gelagkamertje). Morgen verder naar Treffen als alles volgens planning verloopt.

This morning left around 09.45 AM the hotel in Bettendorf (L). Just before the German border filled up the fueltank of the car with Euro95 ad. € 1,02 the liter. A little bit further went on the motorway in eastern direction. Half way took a break for some coffee. At 4.45 PM arrived in Voggenzell (Bavaria) were I will stay the night in Gasthof Zur Rast. The room Els and I used so many times as "our" room is now converted into the guestroom. If everything goes as planned tomorrow I will drive to the final destination, Treffen in Carinthia (A).


Hotel in Bettendorf
febr16006
koffie drinken langs de snelweg
febr16007
nieuwe gastenruimte in Zur Rast
febr16008

Woensdag 10 februari 2016: Gereden: 391 km Weer: voornamelijk regen, in Luxemburg wat sneeuw, gemiddeld rond 3,0°C
Vandaag rond 13.00 uur vertrokken. Eerst naar de begraafplaats van Els gegaan om te kijken of de bloemen en planten de storm van maandagmiddag en avond overleefd hadden (febr16001). Gelukkig was dat het geval. Daarna in Monster de volgende stop om Arthur en Yvonne even gedag te zeggen (febr16002). Vandaar via Rotterdam, Antwerpen, Luik en Verviers naar Weiswampach in Noord-Luxemburg. Daar ik geen gehoor kreeg bij Gasthof "Am Häffchen" (zeker dicht om bij te komen van het carnaval) wilde ik dan maar in Weiswampach overnachten. Beide hotels ook gesloten. Langs de (binnen) weg van Noord naar Zuid zag ik in het plaatsje Bettendorf (toepasselijke naam) een leuk klein hotel wat open was. Hotel Terrace (febr16003-16005). Hele jaar open en 7 dagen per week; duidelijk iets om te onthouden. Morgen verder richting Prackenbach.

This afternoon left around 1.00 PM. First went to the cemetery to see if the flowers and plants had survived the storm by Monday afternoon and evening. Fortunately, that was the case. Then in Monster the next stop to say goodbye to Arthur and Yvonne. Drove via Rotterdam, Antwerp, Liège and Verviers to Weiswampach in the North of Luxembourg. Gasthof "Am Häffchen" seemed to be closed (no answer on the phone) probably due to the end of Carnival. Tried to spend the night in Weiswampach. Both hotels also closed. Along the secundairy road from North to South I saw in the town of Bettendorf (aptly named) a nice little hotel what was open, Hotel Terrace Open all year round, 7 days a week; obviously something to remember. Tomorrow towards Prackenbach.


Graf Els met bloemen en planten
febr16001
gedag zeggen bij fam. Tesink
febr16002
Hotel Terrace
febr16003
Hotel Terrace
febr16004
Hotel Terrace
febr16005


naar Wim's Place Vakantieverslagen

naar Wim's Place Startpagina

home-page gemaakt door/made by: Wim van Schaik